• Hotline:

  • 0982840840

Giới thiệu

Giới thiệu Vietstarmax

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông Sao Việt (Vietstarmax) là một trong những đơn vị sản xuất phim doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với khẩu hiệu “Sáng tạo không ngừng” đội ngũ cán bộ nhân viên Vietstarmax luôn phấn đấu không ngừng vì sự phát triển, mang đến những giải pháp quảng cáo tối ưu cho khách hàng.

 

Sứ mệnh

Vietstarmax gắn liền sự phát triển với sứ mệnh:

  • Đối với khách hàng: Sáng tạo không ngừng để mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.
  • Đối với xã hội: Sáng tạo không ngừng để góp phần xây dựng một xã hội phát triển toàn vẹn và bền vững.
  • Đối với CBNV: Sáng tạo không ngừng xây dựng một tập thể đoàn kết nhằm phát huy năng lực, tạo ra những sản phẩm Truyền thông tốt nhất phục vụ quý khách hàng. Và tạo dựng một sự nghiệp phát triển bền vững cho cán bộ CNV.

 

 

 

 

Giá trị cốt lõi

  • Con người là tài sản quan trọng nhất. Mỗi thành viên tham gia vào môi trường Vietstarmax đều có thể phát huy tối đa khả năng của mình và làm giàu cho bản thân. Trước đó, sự phát triển của Vietstarmax chính là sự phát triển về nhân cách, năng lực và tài chính của từng thành viên thuộc Vietstarmax.
  • Sức mạnh tập thể là chìa khóa đi đến thành công là nhân tố tạo nên sức mạnh của Vietstarmax. Đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt, giữa các đơn vị thành viên với các chiến lược phát triển và ưu thế khác nhau. Chúng tôi luôn đề cao và phát huy sự đoàn kết, gắn bó của các thành viên. 
  • Dân chủ và Công bằng là giá trị được hình thành trong môi trường Vietstarmax phong cách quản lý dân chủ và công bằng tại Vietstarmax tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và thế mạnh của mỗi cá nhân, tạo niềm tin cho mỗi nhân viên trong việc đóng góp xây dựng công ty. 
  • Năng động và Sáng tạo là giá trị cốt lõi đầu tiên luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy ở Vietstarmax. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực có tốc độ phát triển rất cao, vì vậy, tự do đổi mới và năng động sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp Vietstarmax trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở ở Vietstarmax đã khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo. 
  • Văn hóa công ty là điểm tựa cho mọi hoạt động của Vietstarmax.